Missie & Visie

Leden en tennis

Voor alle leeftijden zijn wij een aantrekkelijke vereniging, waar op elk gewenst niveau recreatief en competitief kan worden gespeeld. Op TVR blijft 75% van de jeugdleden die zich als basisschool jeugd hebben aangemeld lid tot hun 18e. Er wordt, naast voornamelijk breedtesport, aandacht gegeven aan talentontwikkeling. Een kleine groep van de jeugd is doorgegroeid naar speelniveau 6/5 en een enkeling naar 4/3. De totale competitiecapaciteit voor jeugd en senioren op het park wordt benut. De voor de selectietrainingen geselecteerde (jeugd)leden nemen deel aan minimaal 2 toernooien naast de clubkampioenschappen. Bij de senioren wordt op beperkte schaal op niveau 4 of hoger gespeeld, mede dankzij doorgestroomde jeugd. Vrijwilligerswerk door de leden wordt gewaardeerd en vraag en aanbod op de vereniging op dat vlak zijn afgestemd.

Park en bestuur


Er zijn plannen ontwikkeld voor uitbreiding of vernieuwing van het clubhuis en uitbreiding van het aantal banen. Door attractief tennis, goede horeca, en moderne faciliteiten zijn mensen er graag en is het er meestal gezellig druk. De banen zijn doorlopend bezet en buiten de banen is er bedrijvigheid. Voor de jeugd zijn er ook andere speelmogelijkheden dan tennis. Er is een kleiner bestuur dat beleid bepaalt, de uitvoering daarvan ligt bij de commissies en projectteams. Die worden ondersteund door een al dan niet betaalde verenigingsmanager.

Maatschappij

Jeugd, ouderen, gezondheid en milieu zijn thema's die verankerd liggen in TVR. Waar mogelijk onderneemt of faciliteert TVR activiteiten binnen deze thema's, onder andere door haar deuren te openen voor externe partners tijdens de daluren. De uitvoering van de activiteiten en projecten die hieruit voortkomen ligt bij vrijwilligers, ondersteund door de verenigingsmanager. Ook wordt samengewerkt met lokale partners. Er is hiervoor niet alleen draagvlak onder de leden, het levert hen en de vereniging ook iets op, in de breedst denkbare zin.

TVR is een gezellige tennisvereniging voor jong en oud, voor recreatieve en prestatieve tennissers en staat midden in de lokale samenleving. Leden komen graag op de club, dragen hun steentje bij en zijn trots op hun club.