Opzeggen lidmaatschap

Heb je besloten om je lidmaatschap op te zeggen? Dat vinden wij erg jammer!
Wij hopen in ieder geval dat je een leuke tijd hebt gehad bij Tennisvereniging Ridderkerk (TVR).

opzeggen_tvr_ridderkerk_lidmaatschap_2.jpg

Het is natuurlijk niet verplicht maar we zouden het fijn vinden als je ons ook de reden van opzegging zou kunnen vertellen. Zo kunnen wij deze feedback bespreken in de bestuursvergaderingen, en kijken waar we onze vereniging misschien nog in kunnen verbeteren. Mocht er geen duidelijk reden zijn dan is dat natuurlijk ook goed.

Hoe en wanneer opzeggen?
Als je wilt opzeggen dan adviseren wij je wel om dit tijdig te doen. Het opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk (per post) of door mailtje te sturen naar onze ledenadministratie. De opzegging dient vóór 1 januari (de aanvangsdatum van een nieuw verenigingsjaar) binnen te zijn bij de ledenadministratie. 
Eventuele mondelinge opzeggingen of opzeggingen via derden zijn niet voldoende. 

Bij het opzeggen van het lidmaatschap na 1 januari is de contributie verschuldigd voor het gehele nieuwe verenigingsjaar. Na het voldoen van de financiële verplichtingen aan de vereniging, schrijven we je uit als lid van de vereniging en de KNLTB.

Het is belangrijk (ook voor je eigen administratie) dat je de opzegbevestiging goed bewaard waarin staat vermeldt dat het lidmaatschap tijdig is opgezegd. Wil je er zeker van zijn dat de opzegging is ontvangen, dan kun je de opzegging eventueel ook per aangetekende post versturen of vragen om een ontvangstbevestiging per mail.

Opzeggen per post:
Tennisvereniging Ridderkerk
(o.v.v. opzeggen lidmaatschap TVR)
Kruisweg 1-3
2982 TN Ridderkerk 

Opzeggen per e-mail: 
penningmeester@tvr-tennis.nl